پکیج موشن گرافیک ویژه اینستاگرام ( ویدیو مارکتینگ )

Campaign A

۱۸ هزار تومان هر ثانیه

حداقل سفارش ۲۰۰ ثانیه

تحویل هفتگی حداکثر تا ۶۰ ثانیه

موشن گرافیک با بیشترین جزئیات ممکن

سناریو منحصر به فرد برای هر پروژه

موسیقی متن و افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

یک مرتبه اصلاح رایگان هر پروژه

هزینه نریشن مجزا با توجه به سلیقه کارفرما

امکان ساخت موشن گرافیک مفهومی بدونه نریشن

Campaign B

۱۵ هزار تومان هر ثانیه

حداقل سفارش ۲۰۰ ثانیه

تحویل هفتگی حداکثر تا ۶۰ ثانیه

موشن گرافیک با جزئیات

سناریو منحصر به فرد برای هر پروژه

موسیقی متن و افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

یک مرتبه اصلاح رایگان هر پروژه

هزینه نریشن مجزا با توجه به سلیقه کارفرما

امکان ساخت موشن گرافیک مفهومی بدونه نریشن

Campaign C

۱۲ هزار تومان هر ثانیه

حداقل سفارش ۲۰۰ ثانیه

تحویل هفتگی حداکثر تا ۶۰ ثانیه

موشن گرافیک با کمترین جزئیات

سناریو منحصر به فرد برای هر پروژه

موسیقی متن و افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

یک مرتبه اصلاح رایگان هر پروژه

هزینه نریشن مجزا با توجه به سلیقه کارفرما

امکان ساخت موشن گرافیک مفهومی بدونه نریشن

my.tookaa