موشن گرافیک

بیشترین جزئیات ممکن انیمیشن

۴۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان برای حداقل ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

با جزئیات انیمیشن

۳۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان برای حداقل ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۴ تا ۶ روز کاری

کمترین جزئیات انیمیشن

۲۵ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان برای حداقل ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۴ تا ۶ روز کاری

ویژه توکا

فلت و انتزاعی

۶۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان برای حداقل ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

مدرن و انتزاعی

۷۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان برای حداقل ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۸ تا ۱۰ روز کاری

اینفوگرافیک

۳۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان برای حداقل ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۳ تا ۴ روز کاری

انیمیشن

کاراکتر محور

۸۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن یک کاراکتر (گوینده) رایگان تا ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

وایت برد

۳۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان برای حداقل ۱ دقیقه

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

سایز ویدئو قابل انتخاب (Video Dimensions)

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

لوگو موشن

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت  HD

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

_________________

_________________

جدید

طراحی و ساخت انیمیشن ویژه
وبسایت و اپلیکیشن

 • حجم فوق العاده پایین 
 • مناسب برای وبسایت و اپلیکیشن
 • تحولی در سرعت بارگذاری وبسایت
 • بهینه برای موتورهای جستجو
 • کد نویسی ارگانیک
 • سایز  قابل انتخاب

جدید

طراحی و ساخت انیمیشن ویژه
وبسایت و اپلیکیشن

 • حجم فوق العاده پایین 
 • مناسب برای وبسایت و اپلیکیشن
 • تحولی در سرعت بارگذاری وبسایت
 • بهینه برای موتورهای جستجو
 • کد نویسی ارگانیک
 • سایز  قابل انتخاب